Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Các tác phẩm từ sự kết hợp giữa nhiếp ảnh và Illustrator của Patrick Tang


Patrick Tang là một nghệ sĩ kĩ thuật số đến từ Amsterdam. Các tác phẩm của ông chủ yếu là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh (photography) và Illustration.

2 nhận xét: