Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Ảnh cưới của Jeff Newsom


Jeff Newsom là 1 wedding photographer (nhiếp ảnh gia lễ cưới) đến từ San Luis Obispo, sau đây là những bộ ảnh cưới ấn tượng mà ông đã thực hiện, xin được chia sẻ lên cho mọi người xem

American Photo Magazine Top Ten Photographer 2012
Junebug Weddings ''Best of the Best'' 2009 to 2013
Fearless Photographers Top 200 nhận xét:

Đăng nhận xét