Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Portrait Photography – A Colorful Collection


Ảnh chân dung nhiều màu sắc thể hiện nhiều trạng thái khác nhau của con người.
Thể hiện màu sắc trong ảnh chân dung quả thật không phải chuyện dễ dàng, cái cốt lõi là phải nêu bật được cái thần thái của nó...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét