Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Những ví dụ về nhiếp ảnh siêu thực - Part 2


Surreal Photography - được hiểu là nhiếp ảnh siêu thực , là 1 trong những thể loại của nhiếp ảnh.
Trong ảnh siêu thực , các chủ thể , các đối tượng , các hình ảnh... có thể được tối giản hết mức có thể hoặc được trừu tượng hoá một cách ''siêu thực'' , không phải ngẫu nhiên mà người ta nói đây là 1 trong những thể loại nhiếp ảnh sáng tạo.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét