Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Hiệu ứng chữ Abstract Wireframe


Hiệu ứng chữ Abstract WireframeTạo 1 file mới ( CTRL + N ) vs kích thước 900 x 300 px, resolution 300 pixels/inch


Fill nền vs màu đen (#000000 ) Tạo text của bạn vs font ​
Futura Md BT Medium Medium màu trắng, kích cỡ chữ thì tùy bạn​


Chọn layer Background và layer text rồi Merge 2 layer này lại ​


Vào Filter > Distort > Wave vs giá trị như hình và ấn Randomize đến khi cảm thấy vừa ý ​Vào Filter > Pixelate > Fragment ​


Tiếp theo vào Filter > Stylize > Glowing Edges ​


Bây giờ nhấn CTRL + A để chọn toàn bộ và nhấn CTRL + C để copy​


Qua mục Chanels, tạo 1 alpha mới = cạch ấn vào ô vuông đỏ như hình, chọn Alpha 1 và nhấn CTRL + V để paste. giữ CTRL và click vào ô biểu tượng của Alpha 1 ​


Tạo 1 layer mới, đặt tên là "Text" fill vùng đang chọn vs màu trắng sau đó nhấn CTLR + D để bỏ chọn. Chọn layer Background và ​fill tiếp vs màu đen ​


Chuột phải vào layer text chọn Blending Options . Chọn Gradient Overlay​


Tạo 1 layer mới nằm giữa layer text và background, chọn 2 layer text và layer 1 và merge chúng lại​


Nhân đôi layer Text lên ( CTRL +J ) => layer Text copy. Vào Filter > Blur > Gaussian Blur vs Radius = 4 ​


Nhân đôi layer Text copy thêm 2 lần => layer Text copy 2 và layer Text copy 3. Đổi Blend Mode của cả 2 layer thành Overlay​


Chọn layer Text copy và nhân thêm 1 lần nữa => layer Text copy 4, kéo layer này xuống dưới layer Tex. Vào Filter > Blur > Gaussian Blur vs Radius = 6. Sau đó vào Image > Adjustments > Hue/Saturationm, tích vào ô Colorize, Hue: 315, Saturation: 38 và Lightness: -30 ​


Tạo 1 layer mới nằm trên layer Background, đặt tên là "Lights" ​


Chọn Gradient Tool, chọn Foreground to Transparent và loại Radial Gradient ​
​Đặt màu Foreground là #662d91 và kéo 1 đường từ góc vào văn bản như hình​


Tương tự như vậy, làm nốt 2 góc kia vs màu lần lượt là #790000 và #2e3192​


Tạo 1 layer mới nằm trên layer Lights đặt tên là Circles ​
Nhân b để chọn brush tool sau đó nhấn F5 để mở bảng Brush​

 

Đặt Foreground Color là #3fc5c6 và Background Color là #ad4cb1, vẽ ngẫu nhiên những hình tròn lên văn bản vs brush vừa chỉnh​


VÀo Filter > Blur > Surface Blur​


Filter > Blur > Gaussian​


Giảm Opacity của layer Circles xuống 15%​


Trang trí thêm 1 chút ​
=>> Kết Quả​Nguồn : psd.tutsplus.com
Translate by Đức Vỵt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét