Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Hiệu chỉnh độ sáng và độ tương phản mà không ảnh hưởng đến màu sắc của tấm ảnh bằng chế độ hoà trộn Luminosity


Theo nguyên lý , khi ta hiệu chỉnh độ sáng (lightness) và độ tương phản (contrast) cho 1 tấm ảnh thì ít nhiều màu sắc cũng sẽ bị ảnh hưởng theo tỉ lệ thuận.
Vậy làm sao để khi ta điều chỉnh độ sáng và độ tương phản mà ko bị ảnh hưởng đến màu sắc của tấm ảnh ?
Trong nhóm các Blending Mode có 1 chế độ hoà trộn giúp ta khắc phục được vấn đề này, đó là Luminosity


Lấy 1 ví dụ cho dễ hiểu , ta có ảnh gốc sau đây:


Tạo 1 lớp Curves


Ta bắt đầu tăng tương phản và hiệu chỉnh độ sáng của tấm ảnh:


Trường hợp 1: Ta chọn chế độ hoà trộn của layer Curves này là Normal , chúng ta có thể thấy các dữ liệu màu sắc của tấm ảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi theo ngay sau khi ta điều chỉnh độ sáng và độ tương phản


Trường hợp 2: Bây giờ ta thay đổi chế độ hoà trộn cũa layer Curves thành Luminosity trong danh sách các blending mode , ta sẽ thấy màu sắc sẽ ko bị ảnh hưởng và thay đổi gì , nó chỉ ảnh hưởng đến độ sáng và độ tương phản mà thôi.
Cũng giống như kênh Lightness trong LAB color , kênh này chỉ chứa các dữ liệu về độ sáng của tấm ảnh , 2 kênh a & b còn lại thì chứa các dữ liệu về màu sắc (Green, Magenta, Yellow, Blue)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét