Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Cappry Leiva Horror Photography - Những mảng kinh dị rất khác


Ảnh kinh dị của Cappry Leiva bao gồm nhiều mảng nhỏ , từ nhiếp ảnh ác mộng cho đến siêu thực... Từ ma cà rồng, cho đến những bóng ma vất vưởng, và luôn có rất nhiều câu chuyện trong mỗi tấm ảnh của cô. Những gì Cappry mô tả trong những shot ảnh của mình chính là "những cảm xúc bị dồn nén và chúng được đưa ra ánh sáng với âm nhạc". Rất ám ảnh và ma mị ...

1 nhận xét: