Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Ấn Độ - Independence Day Special


Ngày 15 tháng 8 hàng năm là Ngày Độc lập của Ấn Độ. Khuya ngày 15 tháng tám năm 1947 là một đêm đáng nhớ cho tất cả người dân Ấn Độ vì nó là lúc mà Ấn Độ giành được chủ quyền từ sự thống trị của người Anh hùng mạnh. Lá cờ ba màu của Ấn Độ đã được treo ngay vào lúc nửa đêm - vào Ngày Độc lập...


0 nhận xét:

Đăng nhận xét