Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Sự khác nhau giữa Photo , Picture và Image Photo

Có bao giờ bạn tự hỏi khi ta nhìn 1 bức ảnh nào đó , và trong cú pháp tiếng anh có khi thì ta dùng từ Photo , khi thì Picture và khi thì Image ?
Đây là điều mà ít có người để ý đến , bài viết này sẽ nêu rõ sự khác nhau giữa chúng !Photo - bức hình hay ảnh do máy hình hay máy ảnh chụp.
Picture - chỉ chung tấm hình hay bức họa, Picture cũng chỉ bức họa đã vẽ và đóng khung.
Image - chỉ ấn tượng hay hình ảnh trong trí nhớ về một hình ảnh trong quá khứ.

Ba chữ photo, picture và image cùng có nghĩa là "hình ảnh" nhưng ý nghĩa và cách dùng có hơi khác nhau :


1.Photo


Photo viết tắt từ chữ photograph chỉ hình hay ảnh, thường là với đầy đủ chi tiết do máy chụp hình ghi lại để có thể in trên sách báo.


Ex:
This month's National Geographic issue has many underwater photographs.
(Tạp chí National Geographic tháng này có nhiều hình chụp dưới nước. )
- Photo shoot - Một dịp để nhà nhiếp ảnh nhà nghề chụp cảnh người mẫu trình bầy mẫu thời trang.
- Dùng làm động từ: to photograph

Ex: The actress refused to be photographed for the article.
(Nữ tài tử từ chối không cho chụp hình đăng báo.)


2. Picture (n/v):


Bức tranh, bức ảnh, bức vẽ, chân dung, hình vẽ hay chụp.


- Trong hai câu sau đây picture và photo đồng nghĩa :
+ Would you like to see our wedding pictures/photos ?
(Bạn muốn coi hình đám cưới của chúng tôi không?)
+ Excuse me, could you take a picture/photo of us?
(Xin lỗi, nhờ bạn chụp hình tụi tôi.)
- Picture còn có nghĩa khác photo. 

Picture là "hình ảnh/bức họa". Thường thì photograph chỉ hình ảnh trung thực do máy hình ghi lại ; picture chỉ một tấm hình do họa sĩ vẽ nghĩa là tả sự vật hay cảnh qua cái nhìn và tâm hồn người họa sĩ.

Ex: 
+ The book paints a vivid picture of life in Vietnam.
(Cuốn sách vẽ lại một hình ảnh sống động về đời sống ở Việt-Nam.)

+ The children drew pictures of their houses. 
(Bọn trẻ vẽ hình căn nhà của chúng.)

+ He had the picture hung above his desk.
(Anh ta treo bức họa trên tường phía trên bàn giấy của anh ta.)

* Thành ngữ Keep sb in the picture: báo cho ai biết chuyện đang xảy ra để họ biết tình hình.

Ex:
+It's important not to lose sight of the big picture.
(Đừng để ý đến chi tiết mà quên không nhận ra những điểm quan trọng của tình hình.)

+ He's the picture of health
(Anh ta là hiện thân của sự khỏe mạnh.)
- Một nghĩa nữa của picture là "phim".

Ex: 
+ The movie won the Best Picture Award.
(Phim được giải Phim Hay Nhất.)

+ There's a good picture at the movie theater downtown.
(Rạp chiếu bóng trên phố đang chiếu phim hay)
- a motion picture = a movie: phim
- To picture có nghĩa là "tưởng tượng".

Ex:
+ Dad, can you picture grandma on a roller coaster?
(Ba có có thể tưởng tượng bà nội cưỡi máy lên dốc xuống dốc không ?)

+ I still can picture my deceased wife's pretty dark brown eyes.
(Tôi vẫn mường tượng đôi mắt mầu hạt dẻ của người vợ đã khuất của tôi.)


3. Image (noun/verb):


Có nghĩa là "hình ảnh, hình tượng, tưởng tượng trong óc, ấn tượng, cảnh tượng".


Ex:
+ The image of the trees in the lake made a lovely picture.
(Hình ảnh hàng cây ở ven hồ tạo nên một cảnh tượng đẹp.)

+ The tree in the story symbolizes an image of growth.
(Hình ảnh của cây trong truyện tượng trưng sự lớn mạnh.).

+ The writer uses the image of corn silk to describe the girl's hair.
(Nhà văn dùng hình ảnh chùm râu ngô để tả bộ tóc nâu của cô thiếu nữ.)
- Giống hệt ai.

Ex: 
+ The girl is the image of her mother.
(Cô gái giống hệt như bà mẹ.)

+ She is the image of her mother as a girl.
(Cô ta là hình ảnh mẹ cô khi bà còn là một thiếu nữ.)

* Vài danh từ về hình :
- sketch: Vẽ phác 
- painting: Vẽ dùng mầu nước hay dầu 
- snapshot: Hình chụp gấp 
- portrait: chân dung 
- cartoon: Hình hí họa hay hoạt họa 
- caricature: Hình biếm họa vài nét độc đáo khuôn mặt một người 
- illustration: Hình minh họa trong sách 
- poster: Hình vẽ quảng cáo 
- Photography: Môn nhiếp ảnh


Sưu tầm từ Internet

0 nhận xét:

Đăng nhận xét