Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Hướng dẫn blend màu phim nhựa xưa cũ - Movie Coloring


MOVIE COLORING
Màu phim nhựa xưa cũBước 1 :
Add noise - Amount 3.0% - Chọn Gaussian - chọn hộp kiểm Monochromatic bên dưới


Bước 2 :
Tăng độ tươi cho màu sắc bằng Hue/Saturation


Bước 3 :
Thiết lập thông số trong Exposure như sau :


Tạm thời ta được như sau :


Bước 4 :
Fill màu bằng Solid theo mã màu #0161b2
Blending mode : Exclusion
Opacity : 40%


Bước 5 :
Fill màu bằng Solid với mã màu #d5d3d2
Blending mode : Mulplity
Opacity : 40 - 50%


Bước 6 :
Color Balance
Shadows : -16 |0| +5
Midtones : -5 |0| +5
Highlight : -43 |0| +16


Bước 7 :
Tiếp tục fill màu bằng solid với mã màu #2458b8
Blending mode : Subtract
Opacity : 40%Cuối cùng ta dùng Rectangle Tool để tạo 2 khung hình chữ nhật ở trên - dưới , và có thể tăng thêm sharpen làm nét cho ảnh , nếu thích có thể apply thêm texture vào , hoàn thành kết quả .

1 nhận xét: