Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Hiệu ứng tranh phác thảo bằng chì - Pencil Sketch Effect


Pencil Sketch Effect
Yêu cầu : Đã biết về Smart Object , Layer Style và các Filter 
Bước 1 :
Ta sẽ sử dụng stock này , để cho kết quả tốt hơn thì nên chọn stock có size khoảng 3000x2000 px hoặc cao hơn một chút .Bước 2 :
Chúng ta chuyển layer sang Smart Object (Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object) hoặc ta bấm chuột phải > Convert to Smart Object cũng được


Bước 3 :
Nhân đôi thêm 2 layer nữa , đặt tên là ''Outline'' và ''Left Diagonal Strokes'' , layer dưới dùng đặt là ''Right Diagonal Strokes'' và sắp xếp vị trí như sau :


Bước 4 :
Tạm thời ta bấm tắt con mắt hiển thị để ẩn 2 layer này đi và xử lí layer dưới cùng :


Vào Filter Gallery > tìm đến bộ lọc có tên Graphic Pen , trong phần Stroke Direction ta chọn là Right Diagonal và chỉnh thông số như trong hình :


Bước 5 :
Bây giờ ta sẽ chọn layer ''Left Diagonal Strokes'' mà ta đã ẩn lúc nãy , chỉnh giống thông số như ở trên nhưng phần Stroke Direction thì ta chọn Left Diagonal


Đặt opacity của layer này là 50%


Ta tạm được như sau :Bước 6 :
Bây giờ ta sẽ xử lí layer ''Outline'' còn lại , vào Filter > Stylize > Find Edges . Sau đó đặt layer này là Multiply


Nhấp đúp vào layer để xuất hiện bảng layer styles , tích chọn phần Color Overlay layer style (Layer > Layer Style > Color Overlay). Chọn màu trắng , hoặc xám , hoặc đen cũng được , sau đó chọn blending là “Color”. Nhấp OK !


Ta sẽ được như sau :Bước 7 :
Nhân đôi layer ''Outline'' thành 1 layer và ta bắt đầu xoá hết các layer style và tuỳ chọn smart object bằng cách vào Layer > Layer Style > Clear Layer Styles và Layer > Smart Filters > Clear Smart Filters . Sau đó ta chọn blending mode cho layer này là Color


Và đây là kết quả sau cùng :Theo Photoshoptutorials


0 nhận xét:

Đăng nhận xét