Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Cross Process trong Photoshop


Cross Process là sự chế biến các hóa chất sai dùng trong xử lí và chế bản phim một cách có chủ ý ( các slide phim được xử lí bằng hoá chất , processing film - darkroom) tạo ra những sự thay đổi về màu sắc rất thú vị và không thể kiểm soát được kết quả sau cùng vì sự biến hoá đa dạng của nó . Đây cũng là 1 dạng màu - Lomo (trong nhiếp ảnh là Lomography) - phục vụ cho công việc blend màu bằng Photoshop.
Mình có 1 số dạng Cross Process do mình chế biến , các bạn có thể down ở đây :

Sau khi giải nén , copy các file có đuôi dạng .acv vào thư mục Curves theo đường dẫn : C:/Progam files/Adobe/Adobe Photoshop/Preset/Curves

Sau đó các preset này sẽ xuất hiện trong thanh preset trong công cụ Curves.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét