Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Bộ tác phẩm Manipulation rất đáng xem của 1 tác giả người Indonesia


Ông này là người Indonesia , phong cách chủ yếu là đồng quê .

Đây là channel trên youtube của ônghttp://www.youtube.com/user/tweepits

[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét